và tìm được 1 bài viết có từ khóa " học cách gieo nhân lành để cuộc sống tốt đẹp hơn "
  • Học cách gieo nhân lành để cuộc sống tốt đẹp hơn

    Người đời có câu “Gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Nếu chúng ta làm được nhiều việc tốt và đúng đắn, là ta đã gieo nhân lành, thì sớm hay muộn thì thành công và hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Dưới đây là 3 việc con người nên làm để tích tập nghiệp tốt theo triết lý Phật Giáo.