và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hỏa hóa kinh sách đúng pháp "
  • Hỏa hóa kinh sách đúng pháp

    Cần phân biệt giữa hỏa hóa và đốt phá kinh sách. Chỉ có đốt phá mới mang tội, còn hỏa hóa thì chẳng những không tội mà còn được phước. Vì không có tội nên bạn không cần sám hối và chẳng có gì phải lo lắng cả.