và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hội thảo khoa học: 30 năm phân viện ncph vn tại ..."