và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hay buong xa de song nhe nhang hon "
  • Hãy buông xả để sống nhẹ nhàng hơn

    Đơn giản, dễ hiểu hơn là chúng ta chưa bao giờ thực sự biết chính xác, đúng cách để nắm vô minh, giữ tham sân si, ôm ái dục, nắm đau khổ, rờ hạnh phúc nên có thể vì vậy mà đa số chúng ta không biết cách buông những vô sắc tướng này một cái rụp như những bật giác ngộ?