và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hiểu đúng chữ khổ trong phật giáo "
  • Hiểu đúng chữ khổ trong Phật giáo

    Mấy năm trở lại đây, số lượng các bạn trẻ và những người trí thức đến với Phật giáo ngày càng nhiều. Họ tìm đến đạo Phật với nhiều mục đích khác nhau; nhưng hầu hết có mẫu số chung là thấy được nền minh triết của đạo Phật mang tính giá trị tâm linh thực tiễn đối với cuộc sống.