và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hiểu được chính mình là thánh nhân "