và tìm được 1 bài viết có từ khóa " hiểu mình là quên mình "
  • Hiểu mình là quên mình

    Chúng ta có lẽ thường nghĩ rằng, hiểu biết về bản thân là một việc đầy tự tôn, nhưng khi nhìn rõ và trung thực hơn về bản thân, ta mới bắt đầu phá vỡ bức tường ngăn cách giữa ta và tha nhân.