và tìm được 1 bài viết có từ khóa " james bond của giới từ thiện: sinh ra tay trắng "