và tìm được 1 bài viết có từ khóa " kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ pl.2564 tại tp.hcm "
  • Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM

    Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Trưởng ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã ấn ký ban hành kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ PL.2564 (ACKH).