và tìm được 3 bài viết có từ khóa " khép lại khóa tu "