và tìm được 1 bài viết có từ khóa " khoảng 30 nghìn tham dự buổi thuyết giảng của đức dalai ..."