và tìm được 1 bài viết có từ khóa " làm gì khi bạn thiếu may mắn trong tình yêu "
  • Làm gì khi bạn thiếu may mắn trong tình yêu

    Đức Phật dạy tất cả mọi thứ đều vô thường và có nhân duyên, tình yêu cũng vậy. Hơn thế, bản chất của tình yêu luôn tồn tại yếu tố si. Vì vậy, là Phật tử chân chính, chúng ta cần sống và làm việc trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm, đi trong chánh niệm và nhất là hành xử trong chánh niệm.