và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho ..."
  • Lý tưởng chỉ hướng cho thuyền đời và nẩy hoa cho cuộc sống

    Muốn đi xa, không phải chỉ bước mãi, bức hoạ đẹp không phải chỉ gồm nhiều nét hay, muốn thực hiện đời mình, không phải chỉ xung xăng hoạt động là đủ. Kẻ sành đi đường tìm hướng trước khi đi, hoạ sĩ có tài phác hoạ bức tranh mình sắp vẽ. Người đời không ai thiếu lý tưởng mà có thể thành đạt được.