và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lễ bế mạc hội thảo hoằng pháp 15 tỉnh miền trung "
  • Lễ bế mạc hội thảo hoằng pháp 15 tỉnh Miền Trung-Cao Nguyên

    Sau sáng khai mạc hoành tráng đầy ấn tượng và 02 ngày với những bài tham luận, góp ý, trao đổi nhiều phương pháp nhằm định hướng mục tiêu hoằng pháp trong thời đại mới… những chương trình do Ban tổ chức Hội thảo Hoằng Pháp 15 Tỉnh Thành Miền Trung – Cao Nguyên năm 2018 đề ra đều đã được thành tựu viên mãn.