và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lịch sử và ý nghĩa của chuông trống bát nhã "
  • Tiếng chuông tỉnh thức

    Nói về pháp khí, nhạc khí của Phật giáo là nói đến chuông, trống và mõ. Trong ba pháp cụ đó. Tiếng chuông chùa đã gợi nguồn cảm hứng không ít cho những văn, thi sĩ.