và tìm được 1 bài viết có từ khóa " li luan cua ke trom "
  • Lí luận của kẻ trộm

    Mỗi loài chúng sinh trong vũ trụ đều có cách sống không giống nhau. Con người có giàu sang và nghèo cùng, cuộc sống của họ cũng khác nhau; đó là nguyên do phúc báo và nghiệp báo.