và tìm được 1 bài viết có từ khóa " lo cay va con rua mu "
  • Lỗ cây và con rùa mù

    Lỗ cây và con rùa mù là một ẩn dụ nổi tiếng bậc nhất trong kinh điển Phật giáo. Ẩn dụ này được Đức Phật ví cho cái sự khó của việc được sinh làm người, một khi bị rơi vào đọa xứ.