và tìm được 1 bài viết có từ khóa " loi day sau cung cua duc phat truoc khi ngai nhap ..."