và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mọi sự dối trá đều phải trả giá bằng sự cô ..."
  • Mọi sự dối trá đều phải trả giá bằng sự cô đơn

    Mẹ dạy con từ tấm bé nói hay hơn hay nói, nói vừa đủ lời lẽ chân thực. Bạn và tôi sẽ đồng ý với người nhạc sĩ họ Trịnh: “Dạy cho con tiếng nói thật thà”. Làm người đừng bao giờ dối trá, nếu không, bạn sẽ rất đơn độc, vì không ai dám chơi với hạng người ba hoa chích chòe, phải không bạn?