và tìm được 1 bài viết có từ khóa " mục đích của đời người là gì? "
  • Mục đích của đời người là gì?

    Mục đích của đời người là gì? Đây là câu hỏi rất phổ biến mà người ta thường hay hỏi. Có một số người đã trả lời câu hỏi này theo cách của họ, nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn các bậc thức giả.