và tìm được 1 bài viết có từ khóa " muốn thân tâm được yên tịnh hãy quay về với hơi ..."
  • Muốn thân tâm được yên tịnh hãy quay về với hơi thở

    Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc chúng ta gặp phải những tình trạng hết sức căng thẳng, khó chịu và bất an. Những cảm xúc ấy được hình thành do nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động vào, nhưng chính yếu vẫn là phát xuất từ tâm ý của mình