và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nên tụng kinh gì trong tháng bảy âm lịch? "
  • Nên tụng kinh gì trong tháng bảy âm lịch?

    Tháng bảy âm lịch hằng năm chúng ta lại nô nức đón mừng mùa Vu Lan hiếu hạnh, không chỉ đối với những người Phật tử, mà hầu như tất cả người dân của dân tộc Việt Nam đều biết về dịp lễ Vu Lan, hay dân gian thường gọi là rằm tháng bảy.