và tìm được 2 bài viết có từ khóa " nếu cuộc đời cho ta lựa chọn "