và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nữ giới và vấn đề giải thoát "
  • Nữ giới và vấn đề giải thoát

    Giải thoát là chân trời đáng mơ ước nhất của tất cả mọi người. Vì sao nó lại cần thiết đến thế? Vì sự hiện diện của khổ đau, khổ đau có mặt hiển nhiên, đầy dẫy và chia đều cho tất cả, không loại trừ ai.