và tìm được 2 bài viết có từ khóa " người phụ nữ bất hạnh thỉnh giáo thiền sư "
  • Người phụ nữ bất hạnh và bí quyết hạnh phúc

    Thứ duy nhất mà thí chủ nên bảo vệ trên đời này chính là đạo đức. Người bảo vệ đạo đức thì không lo sợ khi mất tiền của, vì tiền của mất đi không hao tổn đến đức hạnh của anh ta.
  • Người phụ nữ bất hạnh thỉnh giáo thiền sư

    Một người phụ nữ bất hạnh tìm đến lão Thiền sư mong được Ngài chỉ dạy cho bí quyết nhân sinh hạnh phúc. Lão thiền sư trang nghiêm trong tư thế kiết già, khung cảnh tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá khô xào xạc.