và tìm được 1 bài viết có từ khóa " người tôi yêu tôi thương đang ở đâu? "
  • Người tôi yêu tôi thương đang ở đâu?

    bạn muốn đi tìm mẫu người lý tưởng để thương yêu và được cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, nhưng trong khi đó tâm ý tham vọng chấp ngã của bạn chưa được điều phục, liệu tình thương yêu ấy có đem lại hạnh phúc toàn vẹn hay không?