và tìm được 1 bài viết có từ khóa " người thật sự niệm phật sẽ có tướng mạo đoan chánh "
  • Người thật sự niệm Phật sẽ có tướng mạo đoan chánh

    Người thật sự niệm Phật, thật sự tu hành, mỗi ngày đều không ngừng trau dồi tánh đức của mình, người ngoài vừa nhìn vào thì liền thấy ngay gương mặt của họ rất sáng sủa, giống như đang phóng quang vậy, tướng mạo thì vô cùng đoan chính, vô cùng quân tử...