và tìm được 1 bài viết có từ khóa " người tu phật là người tìm về nguồn an lạc giải ..."
  • Người tu Phật là người tìm về nguồn an lạc giải thoát

    Ðạo Phật là đạo rất thực tế chớ không phải huyền bí, nhưng Phật tử chúng ta quen bệnh yếu đuối nên xem Phật giống như ông thần. Gặp việc gì khổ quá chỉ xin với Phật cho bớt khổ, chớ không biết tu cho bớt khổ. Ðó là điểm yếu đuối, sai lầm của Phật tử chúng ta.