và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhìn sự vật như chúng thật sự là "
  • Nhìn sự vật như chúng thật sự là

    Hãy lắng nghe kỹ điều này. Hạnh phúc ở thế gian không phải là hạnh phúc tối thượng, tuyệt đối. Những gì chúng ta coi như trống không, không phải là sự trống không tối thượng. Nếu nó là sự trống không tối thượng, thì sẽ chấm dứt mọi ham muốn và bám víu.