và tìm được 1 bài viết có từ khóa " những chú ý quan trọng khi ngồi thiền "
  • Những chú ý quan trọng khi ngồi thiền

    Thiền là nét văn hoá đặc sắc của phương Đông. Từ đầu thế kỷ 20, sau khi du nhập vào phương Tây, thiền đã nhanh chóng được tiếp nhận như một phương pháp chữa lành những căn bệnh tâm lý của xã hội hiện đại.