và tìm được 1 bài viết có từ khóa " nhin tu mua vu lan qua "
  • Nhìn từ mùa Vu lan qua

    Qua rằm tháng Bảy được xem là đã khép lại mùa Vu lan, chư Tăng Phật giáo Bắc tông mãn hạ, Phật tử và thiện tín nam nữ thêm một lần được cài hoa hiếu hạnh, nhắc nhớ ân trọng của cha mẹ, thầy tổ, đất nước và vạn loại.