và tìm được 1 bài viết có từ khóa " niệm phật sự lý viên dung tất được giải thoát "
  • Niệm Phật sự lý viên dung tất được giải thoát

    Hạnh phúc thật sự trong cuộc sống không chỉ đơn thuần đạt được bằng những phương tiện vật chất cũng như những tiến bộ khoa học kỷ thuật hiện đại mang lại mà còn phải kết hợp với sự phát triển về tinh thần theo một định hướng cao thượng, trong lành bằng một phương pháp đúng đắn.