và tìm được 1 bài viết có từ khóa " niem phat nhu gao bo vao binh bau "
  • Niệm Phật như gạo bỏ vào bình báu

    Miệng tụng Phật danh, mắt nhìn tượng Phật, tai lại nghe tiếng chính mình, âm thanh từ lưỡi phát ra, thiền vị vui sướng tấm lòng, mũi ngửi mùi hương. Niệm Phật như thế là xoay sáu căn trở về một, làm sao loạn được?