và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phép mầu thần thông "
  • Phép mầu thần thông

    Khi những nỗ lực không được đáp trả thì hy vọng sự mầu nhiệm, phép mầu là xu hướng mà con người ta luôn hướng tới. Phép mầu hay thần thông thường được con người mặc định là những thứ lạ mắt, những điều không thể đối với một người bình thường.