và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phật giáo và những vấn đề thời đại "
  • Phật Giáo và những vấn đề thời đại

    Phật Giáo cơ bản là một Khoa học của sự tỉnh thức. Những cuộc đối thoại sau đây không nhằm mục đích mang lại cho Khoa học một dáng vẻ thần bí cũng như binh vực cho Phật Giáo dựa vào các khám phá khoa học.