và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phật giáo việt nam với tuổi trẻ "
  • Phật giáo Việt Nam với tuổi trẻ

    Những khóa tu tập và sinh hoạt Phật pháp của thanh thiếu niên Phật tử trong những năm vừa qua, với mỗi lần tổ chức có sự tham dự của hàng ngàn thanh thiếu niên, đã nói lên nhu cầu và ý chí về một đời sống tốt đẹp và hướng thượng trong giới trẻ cũng như phụ huynh.