và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phật pháp có ích gì cho trẻ con? "
  • Phật Pháp có ích gì cho trẻ con?

    Căn bản những điều Phật dạy là không làm hại đến người khác, và cố gắng giúp đở mọi người càng nhiều càng tốt. Đây là những giá trị đạo đức mà cha mẹ nào, dù là phật tử hay không, cũng muốn truyền dạy cho con mình, để giúp chúng sống hòa thuận với mọi người.