và tìm được 1 bài viết có từ khóa " phuc tuy chua toi "
  • Người hành thiện, phúc tuy chưa tới, nhưng hoạ đã tránh xa

    Quãng đời sau của kiếp người, sống thật thản nhiên, không cầu phúc báo sâu chừng nào, chỉ mong chẳng hổ thẹn với lương tâm. Người lương thiện, dẫu nghèo cũng không hãm hại bạn đang lâm nạn. Người thiện lương, dẫu giàu cũng không quên một giọt ân tình.