và tìm được 1 bài viết có từ khóa " sống theo lời phật: nương theo nghiệp "
  • Sống theo lời Phật: Nương theo nghiệp

    Mỗi người hiện hữu trên cõi đời đều có những nghiệp báo riêng, chẳng ai giống ai. Nghiệp báo là nghiệp quả báo ứng. Nghiệp nhân ta gây thì nghiệp quả ta phải gánh chịu. Cũng giống như ta trồng cây nào thì ta sẽ nhận quả của cây đó.