và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tìm hiểu bài thơ thiền của phật hoàng trần nhân tông "
  • Tìm hiểu bài thơ thiền của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

    Ở Trần Nhân Tông, không phải là tâm trạng bi quan mà chính là trạng thái đạt đạo trong tâm hồn. Ông đã bình thản trước mọi cám dỗ vật dục. Phải chăng toàn bộ tinh thần đạo Thiền Trúc Lâm của ông đã quy tụ trong bài kệ.