và tìm được 2 bài viết có từ khóa " tôn vinh đức phật "
  • Chánh pháp và Giải thoát

    Tri thức, năng lực, tồn tại, tất cả duyên khởi vĩnh viễn là tương đối. Đó chẳng phải là sự thiếu sót của đức Phật nhân gian mà đó mới là khế hợp với chân lý.
  • Lễ hội Makha Bucha - Tôn vinh Đức Phật

    Khoảng 30.000 người đàn ông đứng trước quảng trường của ngôi đền Dhammakaya’s Cetiya (Thái Lan) mang trên đôi tay chiếc áo cà sa tham dự buổi lễ để trở thành tu sĩ.