và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tùy bút hoa sen giữa chợ (nhật ký hành hương 5) "
  • Tùy bút Hoa Sen Giữa Chợ (Nhật Ký Hành Hương 5)

    Đức Phật là một bậc giác ngộ khai phóng khuyên bất cứ ai muốn theo Ngài thì cần thiết phải hiểu Ngài trước đã; đừng vì hình tướng của chiếc áo choàng hay định kiến chấp trước mà bịt tai, che mắt theo nhau hay chống nhau.