và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tại sao ba không giàu có? "
  • Tại sao Ba không giàu có?

    “Ba! Tại sao ba không giàu có? “Ai nói ba không giàu có? Giàu có hay không không phụ thuộc vào việc chúng ta có bao nhiêu tiền mà quan trọng là chúng ta cống hiến bao nhiêu thôi!”