và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tại sao chúng ta phải sống – kỹ năng tự hỏi ..."
  • Tại sao chúng ta phải sống – kỹ năng tự hỏi bản thân

    Có khi nào bạn tự hỏi: Vì sao mình lại phải tồn tại trong cuộc đời này? Mình sinh ra để làm gì?Nếu một ngày kia mình không còn nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc, thì những vì tinh tú cũng đâu ngừng sáng, thì người ta vẫn sống. Vậy mình sinh ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần thiết?