và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tản mạn corona thời loạn: đừng chỉ nghe những gì người ..."