và tìm được 1 bài viết có từ khóa " tử tù dưới góc nhìn của phật giáo "
  • Tử tù dưới góc nhìn của Phật giáo

    Đạo Phật không chấp nhận khung hình phạt tử hình. Bởi vì giết chết một con người sẽ khiến người đó bị uất hận, khi mà tâm chưa thật sự chuyển hóa và nhất là chưa nhìn thấy việc làm sai trái của mình dần chuyển hóa.