và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thư ngỏ: tâm thư kêu gọi tịnh tài xây dựng ngôi ..."