và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thấy điềm lành có phải là dấu hiệu của giải thoát ..."