và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thủ tướng nguyễn tấn dũng tham dự lễ đặt đá khởi ..."