và tìm được 1 bài viết có từ khóa " thiền định có thể chấm dứt sinh tử "
  • Thiền định có thể chấm dứt sinh tử

    Khi công phu Thiền định của người tu hành đã tới cực điểm thì có thể khống chế được sinh tử, muốn lúc nào vãng sinh cũng được, tự mình điều khiển định mệnh đó là một điều rất đương nhiên.